Význam slovSlovníkAvýznam slova amazonka

amazonka

bojovná, statečná žena; mužatka

www.vyznam-slov.cz