Význam slovSlovníkAvýznam slova aluvium

aluvium

nejmladší oddělení čtvrtohor, období vzniku mladočtvrtohorních naplavenin,holocén

www.vyznam-slov.cz