Význam slovSlovníkAvýznam slova aluminiový

aluminiový

hliníkový

www.vyznam-slov.cz