Význam slovSlovníkAvýznam slova altruizmus, altruismus

altruizmus, altruismus

nesobecký způsob myšlení a cítění;nezištné jednání ve prospěch druhých jako mravní princip

www.vyznam-slov.cz