Význam slovSlovníkAvýznam slova alternátor

alternátor

synchronní generátor na výrobu střídavého proudu

www.vyznam-slov.cz