Význam slovSlovníkAvýznam slova alternativní

alternativní

jiný, zástupný, náhradní

www.vyznam-slov.cz