Význam slovSlovníkAvýznam slova alternativa

alternativa

volba mezi dvěma nebo několika vzájemně se vylučujícími možnostmi

www.vyznam-slov.cz