Význam slovSlovníkAvýznam slova alternát

alternát

člen delegace určený k případnému střídání jiného účastníka; zásada ve střídání pořadí podpisů smluvních stran na mezinárodní smlouvě

www.vyznam-slov.cz