Význam slovSlovníkAvýznam slova alter ego

alter ego

druhé já, vnitřní přirozený rozpor osobnosti; blízká osoba, věrný, oddaný pomocník

www.vyznam-slov.cz