Význam slovSlovníkAvýznam slova alpinum, alpínum

alpinum, alpínum

umělá zahradní skalka osázená nízkými vysokohorskými rostlinami

www.vyznam-slov.cz