Význam slovSlovníkAvýznam slova alozom

alozom

nepárový pohlavní chromozom

www.vyznam-slov.cz