Význam slovSlovníkAvýznam slova alotropie

alotropie

vlastnost některých prvků vyskytovat se ve dvou i více strukturně odlišných modifikacích

www.vyznam-slov.cz