Význam slovSlovníkAvýznam slova alonym

alonym

krycí jméno autora díla, vypůjčené od jiného autora

www.vyznam-slov.cz