Význam slovSlovníkAvýznam slova alokace

alokace

v ekonomice – rozdělení výrobních faktorů mezi jednotlivé směry užití (výroby, oblasti);v elektrotechnice – rozmístění jednotlivých délek kabelu po trase dálkového vedení;ve statistice – volba rozsahu statistického výběru

www.vyznam-slov.cz