Význam slovSlovníkAvýznam slova alochton

alochton

pocházející z jiného místa (živá i neživá věc)

www.vyznam-slov.cz