Význam slovSlovníkAvýznam slova alochorie

alochorie

rozšiřování rozmnožovacích částic rostlin větrem, vodou, živočichy nebo člověkem

www.vyznam-slov.cz