Význam slovSlovníkAvýznam slova alma mater (lat.)

alma mater (lat.)

matka živitelka; obrazné označení vysoké školy, zejm. univerzity

www.vyznam-slov.cz