Význam slovSlovníkAvýznam slova allargando

allargando

volnějším pohybem, rozvláčně

www.vyznam-slov.cz