Význam slovSlovníkAvýznam slova alla prima

alla prima

přímý způsob malby na podklad bez podmaleb

www.vyznam-slov.cz