Význam slovSlovníkAvýznam slova alkyl

alkyl

jednovazný uhlíkový zbytek odvozený od molekuly nasyceného uhlovodíku odtržením atomu vodíku

www.vyznam-slov.cz