Význam slovSlovníkAvýznam slova alkovna

alkovna

výklenek,přístěnek místnosti; prostor pro spaní u obytných automobilů

www.vyznam-slov.cz