Význam slovSlovníkAvýznam slova alkoholizmus, alkoholismus

alkoholizmus, alkoholismus

chorobný návyk, závislost na požívání alkoholu

www.vyznam-slov.cz