Význam slovSlovníkAvýznam slova alkohol

alkohol

1. některý z hydroxyderivátů alifatických a dalších nearomatických uhlovodíků; 2. obecný název pro etanol; 3. opojný nápoj, lihovina

www.vyznam-slov.cz