Význam slovSlovníkAvýznam slova alkaloid

alkaloid

látka ze skupiny dusíkatých zásaditých látek se silným, často jedovatým účinkem na lidský organizmus

www.vyznam-slov.cz