Význam slovSlovníkAvýznam slova alkálie

alkálie

silná zásada

www.vyznam-slov.cz