Význam slovSlovníkAvýznam slova aliud

aliud

jiné než dohodnuté plnění závazku vedoucí k zániku závazku

www.vyznam-slov.cz