Význam slovSlovníkAvýznam slova aliterace

aliterace

opakování shodných hlásek na začátku po sobě následujících slov nebo veršů

www.vyznam-slov.cz