Význam slovSlovníkAvýznam slova alitace

alitace

pokrývání železa vrstvou hliníku, difuzní hliníkování, alitování

www.vyznam-slov.cz