Význam slovSlovníkAvýznam slova aliminace

aliminace

odmítnutí návrhu nebo stížnosti bez jejich projednání

www.vyznam-slov.cz