Význam slovSlovníkAvýznam slova alimenty

alimenty

výživné

www.vyznam-slov.cz