Význam slovSlovníkAvýznam slova alimentární

alimentární

potravinový, mající vztah k výživě

www.vyznam-slov.cz