Význam slovSlovníkAvýznam slova alimentace

alimentace

výživa, strava

www.vyznam-slov.cz