Význam slovSlovníkAvýznam slova alifatický

alifatický

(organické) sloučeniny s otevřeným přímým nebo rozvětveným uhlíkovým řetězcem, acyklické

www.vyznam-slov.cz