Význam slovSlovníkAvýznam slova alienace

alienace

odcizení; duševní porucha, porušení identity, integrity osobnosti

www.vyznam-slov.cz