Význam slovSlovníkAvýznam slova alias

alias

neboli, přezdívkou

www.vyznam-slov.cz