Význam slovSlovníkAvýznam slova aliance

aliance

1. spolek, spojenectví, spojenecká smlouva; 2. příležitostné a dočasné sdružování různých druhů živočichů

www.vyznam-slov.cz