Význam slovSlovníkAvýznam slova alhidáda

alhidáda

část měřického přístroje s odečítacím a zaměřovacím zařízením, otočná kolem svislé osy

www.vyznam-slov.cz