Význam slovSlovníkAvýznam slova algospazmus

algospazmus

bolestivá křeč

www.vyznam-slov.cz