Význam slovSlovníkAvýznam slova algoritmus

algoritmus

(mat.) předpis konečného počtu kroků, kterými je možno řešit stejnorodé úkoly, např. výpočty, programy pro počítač;(log.) obdobný postup pro řešení třídy úloh konečným počtem úkonů, z nichž každý je přesně definován

www.vyznam-slov.cz