Význam slovSlovníkAvýznam slova algebraický

algebraický

související s algebrou, obv. ve smyslu nahrazování čísel písmeny

www.vyznam-slov.cz