Význam slovSlovníkAvýznam slova algebra

algebra

odvětví matematiky, které vzniklo z nauky o řešení rovnic, v současnosti zobecněné o další odvětví

www.vyznam-slov.cz