Význam slovSlovníkAvýznam slova alfanumerický

alfanumerický

abecedně-číslicový, např. kód

www.vyznam-slov.cz