Význam slovSlovníkAvýznam slova alfabetizace

alfabetizace

odstranění negramotnosti

www.vyznam-slov.cz