Význam slovSlovníkAvýznam slova alfa,

alfa,

v řecké abecedě znak pro hlásku a

www.vyznam-slov.cz