Význam slovSlovníkAvýznam slova alexandrin, alexandrín

alexandrin, alexandrín

dvanácti- nebo třináctislabičný verš s přerývkou po třetí stopě

www.vyznam-slov.cz