Význam slovSlovníkAvýznam slova alelopatie

alelopatie

nepříznivý vliv jedné rostliny na druhou způsobený produkty látkové výměny

www.vyznam-slov.cz