Význam slovSlovníkAvýznam slova alegorie

alegorie

obrazně symbolické literární nebo výtvarné zobrazení abstraktních pojmů, lidských vlastností, událostí ap., jinotaj

www.vyznam-slov.cz