Význam slovSlovníkAvýznam slova alegace,

alegace,

citování z listin, ze zákona

www.vyznam-slov.cz