Význam slovSlovníkAvýznam slova albuminurie

albuminurie

vylučování bílkovin močí, protein urie

www.vyznam-slov.cz