Význam slovSlovníkAvýznam slova albedo

albedo

odrazivost difuzně odrážející matné plochy

www.vyznam-slov.cz